باربری تهران باربری تهران

باربری تهران قم

بخشنامه و اطلاعیه ها

لینک بخشنامه توضیحات تاریخ انتشار
عدم بکارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: عدم بکارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه سلام علیکم؛ احتراما ، عطف به نامه شماره 33/45749ج مورخ 99/06/26 اتاق محترم اصناف تهران به پیوست تصویر نامه شماره 17/3/99/35848 مورخ 99/06/11 معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوافاتب در خصوص عدم بکارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه موضوع ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی جهت آگاهی و رعایت مفاد نامه مذکور ارسال می گردد . حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: 287/ح/الف تاریخ نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
نصب و راه اندازی توکن مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: نصب و راه اندازی توکن سلام علیکم؛ احتراما، بر اساس نامه شماره 11/32549 مورخ 99/06/22 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران (تصویر پیوست ) ، از تاریخ 99/07/01 کلیه واحدهای صنفی جهت جابجائی کالا می بایستی از سیستم توکن استفاده نمایند ، لذا شایسته است تا تاریخ 99/06/26 نسبت به تهیه توکن اقدام ، در غیر اینصورت صدور بارنامه برای مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل فاقد توکن مقدور نمی باشد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 99/470 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
تغییرات سامانه برخط مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:تغییرات سامانه برخط سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 99/6744/الف/ک مورخ 99/05/29کانون محترم انجمنهای صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای کشور به پیوست تصویر نامه شماره 62565/74/1 مورخ99/05/20مدیر کل محترم دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منضم به تصویر نامه شماره 46292/71/7 مورخ99/04/018مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مذکور در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اعزام ناوگان به بنادر جهت حمل کالاهای اساسی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:اعزام ناوگان به بنادر جهت حمل کالاهای اساسی سلامٌ علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/25642 مورخ 95/05/15 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران در خصوص موضوع اشاره در فوق به آگاهی می رساند : با عنایت به ورود کالاهای اساسی به بنادر کشور و توزیع مناسب کالاها در سطح کشور ، خواهشمنداست نسبت به اعزام کامیون به بنادر مذکور همکاری و اقدام لازم معمول فرمایند. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌99/403 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
مهم و فوری: تاریخ ۹۹/۰۵/۳۱ آخرین مهلت تهیه توکن توسط مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: تاریخ ۹۹/۰۵/۳۱ آخرین مهلت تهیه توکن توسط مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/26279 مورخ 99/05/20 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به پیوست تصویر نامه شماره 61845/74/1 مورخ99/05/19دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تسریع در تهیه توکن توسط مؤسسات و شرکتهای حمل ونقل جهت امضای دیجبتال بارنامه برخط (آخرین مهلت 99/05/31 ) جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد . حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌ 99/402 تاریخ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
مهم: جمع آوری تابلوهای اعلان بار مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل مستقر در پایانه بار تهران موضوع: جمع آوری تابلوهای اعلان بار سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11/27742 مورخ 99/05/27 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران در خصوص جمع آوری تابلوهای نامناسب (وایت برد ، مقوائی و ... ) و استفاده از تابلوهای دیجیتال جهت آگاهی و رعایت مفاد نامه مذکور ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 99/404 تاریخ نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
ایجاد بارگیرهای جدید در سیستم کارت هوشمند دیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: ایجاد بارگیرهای جدید در سیستم کارت هوشمند سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/27398 مورخ 99/05/26 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 65373/71/7 مورخ 99/05/25 مدیر کل محترم دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص ایجاد بارگیرهای جدید در سیستم کارت هوشمند جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد . حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 99/390 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
شرایط حمل و نقل فرآورده‌های نفتی در ساعات شب مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: شرایط حمل و نقل فرآورده‌های نفتی در ساعات شب سلام علیکم؛ احتراما، عطف به رونوشت نامه شماره 11/25070 مورخ 99/05/13 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 11/16150 مورخ 99/04/04 مبنی بر بلامانع بودن تردد شبانه ناوگان حمل فرآورده های نفتی جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 99/368 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
الزام ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری و نصب آن در واحد صنفی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: الزام ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری و نصب آن در واحد صنفی سلام علیکم؛ احتراما ، عطف به نامه شماره 33/33695ج مورخ 99/05/19 اتاق محترم اصناف تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 7/133/6300 مورخ 99/05/08 اتاق محترم اصناف ایران منضم به نامه شماره 300/1462 مورخ 99/04/31 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: 228/ح/الف تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
ارسال مصوبات کارگروه تنظیم بازار مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: ارسال مصوبات کارگروه تنظیم بازار سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/22882 مورخ 99/05/05 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 53380/74/1 مورخ 99/05/01 دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای منضم به تصویر نامه شماره 60/98535 مورخ 99/04/20معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و مصوبات کارگروه مذکور جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌ 99/360 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>

باربری تهران قم   وانت بار قم   باربری تهران به قم   باربری قم تهران   باربری قم به تهران   تلفن باربری قم   لیست باربری های قم   پایانه باربری قم   هزینه باربری تهران قم   نرخ باربری تهران قم   اتوبار تهران قم   اتوبار تهران قم   اتوبار   باربری   تهران قم   قم تهران   تلفن باربری تهران قم   پایانه باربری تهران قم   آدرس باربری تهران قم   باربری تهران شهرستان   کامیونت تهران قم   کامیونت کمپرسی تهران قم   کامیونت روباز تهران قم   کامیونت مسقف تهران قم   کامیون تهران قم   تریلی تهران قم   ترانزیت تهران قم   خاور تهران قم   تلفن باربری قم   تلفن باربری تهران   تلفن پایانه باربری قم   تلفن باربری تهران قم   باربری از تهران به قم   قیمت باربری تهران قم   بهترین باربری برای اسباب کشی   باربری اینترنتی   باربری های قم   باربری قم   وانت بار تهران قم  

شماره های تماس

(+98)-02188203216 
(+98)-02188205714 
(+98)-02188205947 
(+98)-02188205163 
(+98)-09190391682  
(+98)-09190391683

. . . . . . .
باربری تهران قم © 2018
باربری باربری تهران قم 604-555-1234 ارسال ایمیل به باربری