باربری تهران قم

بخشنامه و اطلاعیه ها

لینک بخشنامه توضیحات تاریخ انتشار
کلاس‌ آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی مدیران محترم مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل با سلام و احترام؛ با توجه به اینکه اغلب واحدهای صنفی تحت پوشش این انجمن با ادارات کل امور مالیاتی تهران بر حسب مورد دارای مشکل می باشند بر این اساس مقرر گردید به منظور آشنایی هر چه بیشتر همکاران محترم به قوانین و مقررات جاری مالیاتی با دعوت از کارشناسان ذیربط اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی نماید تا با بهره گیری از آموخته ها بتوانند با عملکرد اصولی و بموقع ضمن جلوگیری از متضرر شدن ، مشکلات مورد نظر را به حداقل ممکنه برسانند. مقتضی است نماینده آن مؤسسه/شرکت را حداکثر تا تاریخ 97/07/21 جهت شرکت در کلاسهای آموزشی به (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
ارجاع تخلفات مکشوفه در زمینه حمل و نقل جاده‌ای محمولات خطرناک مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: ارجاع تخلفات مکشوفه در زمینه حمل و نقل جاده‌ای محمولات خطرناک سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 11/38240 مورخ 97/0707 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران در موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهی و رعایت مفاد نامه مذکور ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 97/1128 تاریخ نامه: 97/07/10 - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">سخن اعضاء </a>
هشدار در مورد سوء استفاده برخی از افراد سودجو مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: سوء استفاده برخی از افراد سودجو سلامٌ علیکم؛ احتراماً، عطف به نامه شماره 33/47982 مورخ 97/07/08 معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی ناجا فاتب در خصوص سوء استفاده برخی از افراد سودجو از عناوین مختلف تحت عنوان مامور نما از واحدهای صنفی که به دلیل نداشتن پروانه فعالیت یا غیره که مبادرت به اخاذی می نمایند جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه:663/ح/الف تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
برگزاری اولین نمایشگاه مدیریت پسماند، بازریافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: برگزاری اولین نمایشگاه مدیریت پسماند، بازریافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 20/45408 مورخ 97/07/02 سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ضمائم مربوطه در خصوص برگزاری اولین نمایشگاه مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته از تاریخ 97/09/14 لغایت 97/09/17 در محل نمایشگاههای بین‌المللی شهر آفتاب جهت آگاهی و بهره‌برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: 651/ح/الف تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
فوری و مهم: ضورت حضور مستمر مدیران در محل کار فوری و حائز اهمیت مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: حضور مستمر مدیران مؤسسه/ شرکت در محل کار سلام علیکم؛ احتراماً، پیرو نامه شماره 97/697 مورخ 97/04/27 در خصوص حضور مدیران مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل در محل کار به آگاهی می‌رساند: نظر به اینکه مدیر مؤسسه/ شرکت، مسئولیت حسن اجرای امور مجموعه تحت نظارت را عهده دار می باشد، بر این اساس از کلیه مدیران محترم تقاضا دارد ، بخصوص در شرایط حساس فعلی شخصاً و یا در غیاب خود احدی از اعضاء هیئت مدیره و یا مباشر تام الاختیار، مشروط به اینکه مشخصات آن به دفتر انجمن اعلام شده باشد، در محل کار حضور داشته (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/35723 مورخ 97/06/24 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 78879/72/8 مورخ97/06/21 دفتر محترم سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 97/1045 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
استفاده از کد پستی اسکله شهید رجائی هنگام تنظیم بارنامه مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: کد پستی اسکله شهید رجائی سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/35687 مورخ 97/06/24 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 77252/71/7مورخ 97/06/18 مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص استفاده از کد پستی اسکله شهید رجائی در هنگام صدور بارنامه جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 97/1044 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
آخرین فرصت تنظیم فهرست حق بیمه معوقه پرسنل تحت پوشش مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 39885/ب.م مورخ 97/06/17 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص تنظیم لیست حق بیمه معوقه پرسنل تحت پوشش تأمین اجتماعی حداکثر تا آخرین روز مهرماه 97 جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه:588/ح/الف تاریخ نامه: 97/06/17 - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
تردد رانندگان کامیون حامل میوه و تره بار از جنوب کشور به مقصد تهران بصورت تک راننده مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: تردد رانندگان کامیون حامل میوه و تره بار از جنوب کشور به مقصد تهران بصورت تک راننده سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/33225 مورخ 12/06/97 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 64950/74/1 مورخ97/05/27 مدیر کل محترم دفتر حمل و نقل کالا منضم به تصویر نامه شماره 13/08/35/03/5151/89 مورخ 97/02/24 رئیس محترم پلیس راه راهور ناجا در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 97/979 تاریخ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
مالیات کتمان مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: مالیات کتمان سلامٌ علیکم؛ احتراماً: نظر به پیگیری مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل در خصوص رفع مشکلات مربوط به مالیات کتمان بر درآمد، مراتب از طریق این انجمن پیگیری گردید، به پیوست تصویر نامه شماره 11/30176 مورخ 97/05/29 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تحت عنوان اداره محترم امور مالیاتی شهر ری و ضمائم مربوطه مبنی بر عدم شمول مالیات کتمان بر درآمد مربوط به مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل ناشی از ما به التفاوت و مغایرت نرخ کرایه حمل جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>

باربری تهران قم   وانت بار قم   باربری تهران به قم   باربری قم تهران   باربری قم به تهران   تلفن باربری قم   لیست باربری های قم   پایانه باربری قم   هزینه باربری تهران قم   نرخ باربری تهران قم   اتوبار تهران قم   اتوبار تهران قم   اتوبار   باربری   تهران قم   قم تهران   تلفن باربری تهران قم   پایانه باربری تهران قم   آدرس باربری تهران قم   باربری تهران شهرستان   کامیونت تهران قم   کامیونت کمپرسی تهران قم   کامیونت روباز تهران قم   کامیونت مسقف تهران قم   کامیون تهران قم   تریلی تهران قم   ترانزیت تهران قم   خاور تهران قم   تلفن باربری قم   تلفن باربری تهران   تلفن پایانه باربری قم   تلفن باربری تهران قم   باربری از تهران به قم   قیمت باربری تهران قم   بهترین باربری برای اسباب کشی   باربری اینترنتی   باربری های قم   باربری قم   وانت بار تهران قم  

شماره های تماس

(+98)-02188203216 
(+98)-02188205714 
(+98)-02188205947 
(+98)-02188205163 
(+98)-09190391682  
(+98)-09190391683

. . . . . . .
باربری تهران قم © 2018
باربری باربری تهران قم 604-555-1234 ارسال ایمیل به باربری